O nas

Jesteśmy najstarszą w Krakowie i jedną z najstarszych w Polsce Kancelarią, zajmującą się profesjonalnie problematyką dochodzenia odszkodowań. Mamy zarówno wiedzę teoretyczną, jak i bogate doświadczenie praktyczne pozwalające uzyskać bardzo wysoki odsetek spraw zakończonych w sposób satysfakcjonujący Naszych Klientów. Do naszych sukcesów możemy zaliczyć m.in. uzyskanie pierwszego w Polsce zasądzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym, ośmiokrotne w stosunku do decyzji zakładu ubezpieczeń podwyższenie odszkodowania uzyskanego w wyroku zasądzającym, wysoki odsetek skuteczności i wysokości dochodzonych roszczeń także w sprawach trudnych, nietypowych i nierzadko długotrwałych.

Mamy bardzo dobre relacje z Naszymi Klientami, osobami ciężko poszkodowanymi w wyniku wypadków komunikacyjnych. Relacje te wynikają przede wszystkim z bezpośredniego kontaktu Klienta z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę. Tak więc to, co nas wyróżnia to nie tylko skuteczność i doświadczenie, ale bezpośredni (nie poprzez agenta) kontakt z Klientem. Nierzadko działamy poza Kancelarią odwiedzając osoby poszkodowane mające problemy ruchowe i jako jedyni w Polsce zawsze uczestniczymy przy badaniach lekarskich zleconych przez zakłady ubezpieczeniowe. Na życzenie Klienta pomagamy poszkodowanym kierując ich do konkretnego lekarza lub rehabilitanta. Tak więc z całą pewnością nasza obsługa ma charakter interdyscyplinarny (prawno-medyczny). To nowoczesne podejście do Klienta podyktowane jest podstawową dewizą Naszej Kancelarii - kierujemy się przede wszystkim zasadami etyki zawodowej w sprawowaniu funkcji pełnomocnika, któremu Klient powierza prowadzenie jego spraw. Dla nas Pełnomocnik znaczy Opiekun.

Zasadą wynagradzania Kancelarii jest zawieranie tzw. umów rezultatu, w których trud i staranie Kancelarii w uzyskaniu odszkodowania zależy od uzyskanego efektu. To co nas wyróżnia w tym względzie to niewygórowane i uczciwe stawki. Kancelaria prowadzi też sprawy non-profit, angażuje się działalność społeczną na rzecz osób poszkodowanych oraz utrzymuje stały kontakt z mediami. Możliwy kontakt bez potrzeby tłumacza w nastepujacych językach: angielskim, rosyjskim, francuskim, włoskim, niemieckim.