Usługi

Kancelaria oferuje pomoc prawną w pełnym zakresie usług prawnych (z wyjątkiem prawa karnego oraz prawa pracy), zarówno w postępowaniach sądowych przed sądami, jak i przed innymi podmiotami (zakładami ubezpieczeniowymi, organami administracyjnymi, firmami czy osobami fizycznymi).

Główną domeną naszych działań jest reprezentowanie Klientów wobec zakładów ubezpieczeń i uzyskiwanie odszkodowań. Problematyka odszkodowawcza stanowi ok. 80% działań Kancelarii, co uzasadnia zaliczenie jej do tzw. kategorii Kancelarii Odszkodowawczych.

1. Odszkodowania i zadośćuczynienia ( specjalizacja Kancelarii )
2. Spadki,
3. Rozwody,
4. Obsługa podmiotów gospodarczych,
5. Windykacja należności z faktur
6. Postępowanie administracyjne,
7. Sporządzanie opinii, umów , pism
8. Prowadzenie negocjacji,
9. Postępowanie cywilne dotyczące nieruchomości,
10. Prawo intelektualne
11. Reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym
12. Porady prawne w pełnym zakresie