Odszkodowania

Jesteśmy najstarszą kancelarią w Krakowie i jedną z najstarszych w Polsce zajmującą się profesjonalnie problematyką odszkodowawczą – zarówno w reżimie odpowiedzialności deliktowej, jak i kontraktowej. Szkody powstałe w wyniku wypadków drogowych stanowią blisko 80% prowadzonych przez nas spraw.

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów przed towarzystwami ubezpieczeniowymi m.in. w sprawach:
— szkód majątkowych (na pojazdach i rzeczach),
— osobowych (wywołanych rozstrojem zdrowia wskutek zdarzeń drogowych czy losowych),
— będących następstwami nieszczęśliwych wypadków.