Zespół

Jacek Gęga 
Właściciel Kancelarii

Absolwent i były pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2001 roku zajmuje się praktyką dochodzenia odszkodowań. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce odszkodowawczej. 

Janusz Cymer
Właściciel Kancelarii
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia z zakresu mediacji. Wpisany na listę mediatorów stałych prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie (art. 1832§ 3 k.p.c.) Mediator z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych w Stowarzyszeniu „Alternatywa Mediatorzy Małopolski” – Centrum Mediacji.

Michał Kucharski
Radca prawny

Współpracownik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pełni stałe dyżury w siedzibie Kancelarii

Małgorzata Zymańska
Radca prawny

Współpracownik Kancelarii. Absolwent i były pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator obsługi prawnej Urzędu Miasta Krakowa. Pełni stałe dyżury w siedzibie Kancelarii.

Krzysztof Góralczyk
Radca prawny 

Współpracownik Kancelarii. Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas studiów ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego, organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji oraz odbył staż w Kancelarii Adwokackiej Thierry & Ortenburger w Wiedniu.

Bartłomiej Wojtyniak 
Radca prawny

Współpracownik Kancelarii. Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pełni stałe dyżury w siedzibie Kancelarii.

Barbara Sobolewska
Radca prawny

Współpracownik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Joanna Głowacka
Radca prawny 

Współpracownik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu w Heidelbergu (LL.M.), Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem (tytuł doktora prawa w zakresie obrotu papierami wartościowymi), radca prawny, 1994/1995 asystent w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stały reprezentant Kancelarii w Warszawie.

Jakub Gach
Radca prawny

Współpracownik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Gabriela Czop
Radca prawny

Współpracownik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Artur Moskała
Aplikant radcowski

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2020 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Aplikant na liście prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Pełni stałe dyżury w siedzibie Kancelarii.